Sequel&Adapta

PROGRESSIVE DBS

Your lifestyle. Our lens design.

Vaš stil života, naš progresiv. Otkrijte koji dizajn odgovara vašem stilu života!

Najnovije tehnološke inovacije u oblasti boljeg prilagođavanja na progresivna leća! POL progresivi Sequel & Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom su nova i moderna progresivna leća, razvijena za viši nivo personalizacije i uspostavljanje ravnoteže vida kod svakog korisnika pojedinačno, a u zavisnosti od njegovog stila života.

Danas se potrebe presbiopa iz dana u dan mijenjaju. Tehnološki napredak i korišćenje savremenih tehnologija imaju uticaj na sve sfere naših života. To znači da se mijenjaju vizuelne potrebe, kao i prirodne navike korisnika, pa samim tim i zahtjevi za unaprjeđenje vida u skladu sa njihovim stilom života.

Digital Balance Surfacing.

Uzimajući u obzir novu Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologiju, u mogućnosti smo da matematičkim proračunom dobijemo savršenu površinu progresivne leće koja korisniku omogućava savršeno lako prilagođavanje.

Nova Sequel i Adapta (DBS) progresivna leća pružaju maksimalan komfor i prirodan vid na svim udaljenostima. Pored toga što uključuju novu DBS tehnologiju, nova Sequel i Adapta progresivna leća znatno poboljšavaju estetski izgled, jer sada možete nositi tanja, lakša i ravnija progresivna leća.

Iz tog razloga, razvili smo tri različita progresivna dizajna za Sequel i Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom, kako bismo napravili idealan balans između vizuelnih potreba i prirodnog okruženja svakog korisnika.

Life. Read. Far.

SequelDBSb Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBS Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

DBS Life.

Zahvaljujući velikom iskustvu u razvijanju progresivnih dizajna, uspeli smo finim balansom da ponudimo korisnicima progresivnih leća odlično rješenje za svaki dan, potpuno prilagođeno svakom individualnom korisniku. Ovakav dizajn namijenjen je svakom korisniku za svakodnevnu upotrebu, bez posebnih zahtjeva za određenim vidnim poljem.

DBS Read.

Namijenjena korisnicima kojima je izuzetno važna širina vidnog polja. DBS Read dizajn omogućava komfor prilikom rada na blizinu i najzahtjevnijem korisniku. Progresivno leće koje vodi računa, kako o širini vidnog polja, tako i čitanju u lošim svjetlosnim uslovima.

DBS Far.

Zahtjevi savremenog korisnika progresivnih leća povećavaju se svakim danom. DBS Far dizajn namijenjen je upravo onim korisnicima koji traže izuzetno široka i izbalansirana polja za daljinu. Preporučujemo sportistima, vozačima i aktivnim korisnicima.

Progresivno leće najvišeg kvaliteta za iskusne korisnike.

Za korisnike koji se navikavaju na progresiv po prvi put.

Karakteristike Sequel DBS leća:

• Sequel (HARD dizajn) personalizovano progresivno leće

• Za iskusne i veoma zahtjevne korisnike progresivnih leća

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

• Oznake na lećima označavaju visinu ugradnje (OCHT)

Karakteristike Adapta DBS leća:

• Adapta (SOFT dizajn) personalizovano progresivno leće

• Za korisnike koji se prvi put susreću sa progresivnim lećima

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 16, 17, 18, 19 i 20mm

• Oznake na lećima označavaju visinu ugradnje (OCHT)

only4you info

Orange line™, Sequel™, Adapta™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic